Únor 2007

TH..... by lintushadow.deviantart.com

27. února 2007 v 17:26 | Crowley... |  Tokio Hotel
"Celý článek" .....

Barvičky........

26. února 2007 v 23:07 | Crowley... |  Tokio Hotel
Opět jsem se nudila, takže jsem si zase pohrála s jedním obrázkem.....není to nic moc a navíc se to týká Tokio hotel, takže to dám "pod čáru" ....jestli se přeci jen budete chtít podívat, tak si dejte "celý článek" ......

Řetězák.....

19. února 2007 v 18:31 | Crowley, Schwarz... |  Různé
Zapojila nás: Sigrid

O co se zajímáme: o vše nadpřirozené (magie, upíři,...) ...

Co nás baví: spaní :-), četba, filmy, počítač....

Co nás nebaví: vstávání :-)

Jak se nám líbí tvůj blog: Jen tak dál :-) ......

V řetězáku musí pokračovat těchto pět blogů:
Lyra
nikki-didi-th
Artemis
Pasik4a
Ketty

Předem se omlouváme všem zataženým, ale pokud nebudete pokračovat, zlobit se nebudeme......

Šifra mistra Leonarda

17. února 2007 v 23:32 | Schwarz |  Literatura
Vražedné tajemství ukryté v nejslavnějším obrazu všech dob... Kdo ví, kde leží svatý grál?
Robert Landgon, uznávaný harvardský profesor náboženské symbologie, pobývá služebně v Paříži. Když v jeho hotelovém pokoji zazvoní telefon, ještě netuší, že na něj čeká nemilá zpráva - správce uměleckých sbírek v Louvru byl zavražděn, a to přímo v budově muzea. Co má s něčím takovým společného profesor historie? Důvod leží hned vedle mrtvého těla: nevysvětlitelná šifra, kterou tam policie objevila.
Jenže to bohužel není všechno. Situace se nadále komplikuje a úctyhodný pan profesor k svému ohromení zjistí, že se z poradce nenadále stal hlavním podezřelým.
Z místa činu vede podivná stopa, stopa nejasných nápovědí, přesto viditelných pro všechny, kdo vidět chtějí, obsažených přímo v díle geniálního Leonarda da Vinci.
Když se do hry zapojí i talentovaná odbornice na šifry a kódy, Francouzka Sophie Nevenuová, na světlo vycházejí další záhadné souvislosti, naznačující spojení zavražděného s elitní společností, tajným řádem zvaným Převorství sionské, jehož členy byli tak velicí mužové jako Isaac Newton nebo Victor Hugo. A ještě někdo. Leonardo da Vinci.
Langdon se Sophií se náhle ocitají na útěku, a zatímco se pokoušejí nepadnout do rukou fanatickému kapitánovi policie, podaří se jim získat věc nevyčíslitelné ceny - tajemný předmět, jehož otevření by mohlo ukázat cestu k nejmystičtějšímu pokladu lidstva: svatému grálu. Nastává bezdechá honba Paříží i Londýnem, opuštěnými chodbami Louvru i Westminsterským opatstvím, s nepřáteli beze jména a bez tváře, kteří se grál snaží získat pro sebe, vytrvale v patách.
Pradávné tajemství, dosahující až k nejposvátnějším biblickým dogmatům, má zůstat navěky skryto i za cenu lidských životů...
- Můj názor: Tlesk Tlesk Tlesk ....

Magie (esoterismus)

11. února 2007 v 11:55 | Crowley... |  Nejen temné síly
Magie (ze staroperského slova "magus" - kněz a řeckého výrazu "mageia" - kouzelnictví) je uměním či schopností. Někteří ji dokonce nazývají vědou o komunikaci a ovládání vyšších, nadlidských sil, jakož i ovládání sil patřících nižším sférám, praktické znalosti skrytých mystérií přírody, které jsou známy jen málokomu, protože je těžké dosáhnout znalostí, aniž by se neupadlo do hříchu proti přírodě, která umožňuje jejímu nositeli, aby jeho vůle byla v souladu se stavem reálného světa. K dosažení tohoto stavu je používáno postupů, které často nemají oporu v racionální vědě či z hlediska vědeckého jsou nevysvětlitelné. Zahrnuje etnografické obřady, praktiky a manipulace spojené s vírou ve schopnost člověka ovlivnit události mimo oblast normálního působení. Původně byla magie čistě rituální technika, kterou chtěli magoi (mágové) na základě spojení s nadpřirozenými silami dosáhnout vlivu nad přírodou a lidmi. Její studium by mělo adepta především vést k vnitřnímu duchovnímu rozvoji. Magie je tudíž určitým druhem životní filosofie či názoru.
Druhy magie
- podle vlivu zájmů (uvádí se však, že magie, je jako síla jediná a záleží jen na mágovi, jak ji využije)
Bílá magie
- je magie která má za účel pomáhat a neuškodit. Hermetici ji nesměli zneužívat pro vlastní prospěch tzn (nesnažit se někoho ovlivňovat proti jeho vůli, za účelem získání jeho lásky, změny názorů, atd..), ale pro pomáhání ostatním. Tato magie má striktní pravidla, které by se měla dodržovat, jinak se v lepším případě vše obrátí proti osobě, která magii aplikuje, v horším případě přechází v černou magii. Nejrozšířenější bílou magií bylo:
 • Bylinkářství
 • Věštění
 • Přírodní léčitelství
 • Astrologické znalosti
Z pohledu magického bylinkářství, se věří a věřilo, že největší magické vlastnosti měly rostliny trhané za zatmění, úplňku, nebo jen na neobvyklých místech, třeba jako byl šibeniční vrch. Z takových to bylinek, nebo jejich částí (Květ, Kořen, Listy) se pak dělali odvary (čaje), nebo masti. Většina sbíraných bylinek jsou ještě dnes hojně užívány, jen pod záštitou lékařské nebo jako psychotropní rostliny. Patří sem hlavně: Kopřiva Říkalo se u ní, že je to společně s Černým bezem nejsilnější magické rostliny. Po jejich vhození do ohně odhánějí zlo. Durman, Jmelí měli zase navozovat stavy, při kterých se dalo nahlédnout do budoucnosti. Ovšem přes všechny nesporné i sporné fakty, byla bílá magie rostlin spíše o účincích než mystickém nadpřirozenu. Nejde však popřít, že v bílé i černé magii mají magické rostliny své pevné místo. Více na Magické rostliny
Věštění bylo dalším nejrozšířenějším uměním bílé magie, ať to již bylo věštění z Tarotu, křišťálu nebo ruky. Zajímavostí je, jak vlastně vznikla představa čarodejnic létících na Sabat na koštěti. Přičemž celá událost je vysvětlena takto. Při věštění jsou užívány nejrůznější psychotropní látky, o vlastnostech třeba takového durmanu už věděli staří Indiáni při svých astrálních cestách. Nebylo tedy vzácností, že při věštění tyto látky užívali i některé čarodejnice. Aplikace těchto látek dříve byla stížena, takže aby psychotropní látky lépe vnikaly do těla, byly vyráběny v podobě mastí. Tyto masti pak byly nanášeny na násady od košťat a posléze třeny o pohlavní ústrojí, kde je nejcitlivější sliznice a látky se dostávají nejlépe do těla. (V dnešní době je nejrozšířenějším kultem bílé magie tak zvaná Wicca. Na bílou magii pak dále navazuje Stříbrná magie.)
Černá magie
- termín je patrně odvozen z perského slova, které znamená moc nebo velikost podobně v latině magnus znamená velký, v řečtině megas je mocný, v sanskrtu maha znamená moc. Jejím základem, jak si mnozí myslí, není ubližování, zaklínání, proklínání a očarovávání, ale čistě a pouze využívání energie získané jejím užitím, pro své potřeby. V bílé magii je jakýkoliv magický úkon použit pro změnu či získání energie třetí straně, bez nároku na získání jakékoli energie pro sebe. V černé magii je tomu právě naopak. Pojem jako "zlá, negativní, špatná" jsou tedy zavádějící termíny a to jen proto, že v této magii, je prioritou získat co nejvíce energie pro sebe, ale neznamená to, že tuto energii nelze předat někomu jinému.
Příklad: K černé magii nepostradatelně patří rituály, invokace, "kouzlení". Jedním z nejlepších příkladů černé magie bych z trochou nadsázky poukázal na tak zvanou knihu jménem: Kniha Abramelinova která má základ v Kabale a ukazuje právě, jak získat svého osobního anděla ku prospěchu svému, který nás učí jak ovládnout démony a jak správně zacházet s kabalistyckými čtverci. Při čemž v celé knize je stále dokola doporučováno, že zájmem není škodit, pouze získat pro sebe. Přesto se dá kniha řadit do černé magie.
Zákony
V černé magii, ač se to nezdá platí také zákony. Jedním a tím nejdůležitějším který by měl každý mít na paměti je zákon "akce a reakce". Nikdo by se neměl divit, že pokud vyvolá nějakou energii, bude mu tato energie vrácena a v dostatečné míře posílena, ať již bude záporná nebo kladná.
Praktikování
Pokud již někdo chce začít praktikovat černou magii, měl by si uvědomit, že tato magie není nic neškodného. Každý kdo chce začít praktikovat, by si měl uvědomit několik faktů:
 • Měl by být vyrovnaný sám se sebou. (Být vnitřně silný)
 • Být k sobě upřímný a nepouštět se do magických operací, které jsou nad jeho rámec možností.
 • Uvědomit si že cokoli udělám, vrátí se mě posíleno.
 • Být si vědom toho, že černá magie nemá hranice a je velmi těžké rozeznat hranice přechodu pozitiva a negativa.
Církevní varování
Pohled církve (a to nejen katolické) byl je a bude vždy varující. Dle jejího učení člověk nemá nahlížet věci, které mu nepřísluší - věštění a podobně. K ovlivnění počasí má dojít skrze přání - modlitbu. Co je nad to, je ze Zlého. Nejde o to škodit nebo neškodit, v tom rozdíl v černotě a bílosti magie není. Dokonce pojem bílá je zavádějící, jako by byla méně nebezpečná. Ona má jen menší sílu, proto může ovlivňovat jen trochu. Silná osobnost může odolat destrukci - tlakům, které na ní začnou vždy působit až do své smrti - síly totiž vždy vyžadují něco za něco. Je to tvrdý obchod. Na druhou stranu se uznává, že za určitou cenu dostanou lidé po čem v dané chvíli touží. Rozhodnutí je na každém. Upřímně, horoskopy v časopisech jsou pro zasmání, ale někdy se kolem určitých lidí dějí věci a ono se na konec přijde na to, že si jenom zkoušeli kdysi zaříkávání. Exorcisté pak mají hodně co dělat, aby činy z nerozumu napravili. Zároveň, ne vše tajemné souvisí s magií a rituály a rozlišování je v této věci asi úkol nejtěžší.
Stříbrná magie
- také Magie Měsíce je ta větev magie, která je přibližně ve středu mezi černou magií a bílou magií, tedy je neutrální vůči dobru a zlu - je to magie v prvotní formě, nemá pevně dané hranice morální správnosti či nesprávnosti toho kterého činu, není přesně specifikována. Na černou i bílou magii se dělí až poté, co ji mág použije ke konkrétnímu účelu.
Stříbrná magie údajně způsobuje jev zvaný lykantropie (přeměnu jedné životní formy do jiné, z pravidla z lidské bytosti do zvířecí), která se děje právě za úplňku, kdy stříbrná magie měsíce má největší sílu a vyskytuje se v nejčistší formě.
Stříbrná magie má také vliv na magické schopnosti jinak nemagických předmětů. Amulety se dají "dobíjet" v úplňkovém svitu, stejně tak některé rostliny a byliny, potřebné k magickým obřadům je doporučeno, ne-li přímo nařízeno utrhnout za úplňkové noci.
Bylo také zmiňováno spojení mezi vampýry a stříbrnou magií, leč tato domněnka není ničím podložena.
___________________________________________________________________________
 • podle využívané roviny (teoreticky lze využít jakoukoli dle individuální "vyspělosti" mága, ale tyto dvě jsou nejpoužívanější)
  • astrální magie
  • mentální magie
 • kontaktní magie
 • náboženská
 • progresivní (náboženství nahrazuje filozofií)
 • magický idealismus (znalost přírodních zákonů a přírodních tajemství)
 • duševní (přeměna psychických sil s přesným cílem)
 • rituální (nebo ceremoniální)
  • magické uzdravování a svolávání nemocí
  • magické zaříkávání a jeho rušení
  • magické prokletí a pronásledování
  • přičarování lásky či nenávisti
  • přičarování obrany a smrti
Teorie magie
Teoretickým principem fungování magie může být:
 • Přírodní síly nezjistitelné vědou v současnosti nebo dokonce z principu. Tyto magické síly existují vedle čtyř základních sil: gravitační, elektromagnetické, silné interakce a slabé interakce.
 • Intervence duchovních bytostí se od předchozího liší tím, že bytosti mají vědomí a inteligenci.
 • Mystická síla (např. mana) existující ve všech věcech.
 • Záhadné propojení s vesmírem, které spojuje všechny předměty, mimo fyzikálních sil.
 • Manipulace se symboly. Přívrženci této teorie věří, že symbol může být použit na více než reprezentaci: že na sebe může vzít vlastnosti předmětu který představuje. Manipulací se symboly lze manipulovat s realitou kterou symbol reprezentuje.
 • Koncentrace a meditace.
 • Magická síla podvědomí. Přívrženci této teorie považují magické symboly za jazyk, kterým mluvíme k vlastnímu podvědomí, které pak nějakým způsobem (možná vysvětlitelným jinou z uvedených teorií) způsobí požadovaný efekt. Magie je tedy o přesvědčení vlastního podvědomí.
 • Jednota všeho, založená na základních principech monismu a neduality, tato filosofie považuje magii za aplikaci jednoty člověka s vesmírem.
Existuje velké množství dalších teorií a variant těchto teorií, často jsou i míchány. V současném proudu chaotické magie není neobvyklé věřit že každý koncept magie funguje.

The Vines

11. února 2007 v 0:06 | Crowley... |  Hudba
Vraťme se k létu 2002. Bylo vydáno debutové album The Vines "Highly Evolved", které mělo obrovský úspěch v USA a v Anglii. Australská skupina udělala díru do světa, zdobí obálky časopisů, sklízí potlesk za potleskem, hraje žhavou show a prodává obrovská množství desek. Měli všechno. Nicméně, během jednoho roku, neustálé koncertování a objevování na veřejnosti přináší svou daň v podobě nové série novinových titulků. Zpěvák a skladatel písní The Vines, Craig Nicholls, měl obrovské potíže. Jeho chování se stávalo stále víc a víc nevypočitatelným. Představení kolísala mezi elektrizující show a naprostým chaosem. Tisk se otočil proti a my jsme stále neměli druhé album.
Když v březnu 2004 vyšlo "Winning Days", Nicholls vypadal jako opravdu nemocný člověk. Pryč byl ten chlapecký vzhled a šarm, který zdobil obálky časopisů jako NME a Rolling Stone, nyní to byl někdo, kdo se snaží udržet své vlastní duševní zdraví a křehkou existenci. Tiskové konference k "Winning Days" byla podle médií drsné. Podrážděni chováním Nichollse, deska i skupina, byli vyhazováni týden co týden. Nahrávka zůstávala stále velmi podceňována. Bylo to jen nepřátelství kvůli tomu, že skupina dorazila k vrcholu a Nicholls se stával stále více izolovaným od reality. Mnoho publikovaných článků mělo titulky "Jaký je, sakra, problém Craiga Nichollse?", detailně zachycují zmatek uvnitř tábora The Vines. Brzy to byl vrchol.
Vrchol problémů The Vines se projevil v jejich domovském Sydney v květnu 2004. Živý koncert a vysílání z Anandale hotel pro největší komerční radiovou stanici Triple M bylo hrozné. Zlé znamení bylo, když po dvou písničkách Nicholls vyhodil fotografa před tím než z pódia zakřičel sérii nepříčetných zaječení. Bylo to jako poslouchat raněná zvířata a bylo velmi, velmi smutné. Skupina implodovala na pódiu před zraky svých rodin a nevěřícného publika. Zpěvák se proměnil ve kňučící trosku. Basista Patrick Matthews, už toho měl dost, tak opustil scénu a šel na autobus domů. Triple M oznámilo doživotní zákaz pro The Vines. Další večer byla zrušena vyprodaná show v Sydney´s Metro Theatre, stejně tak jako všechna následující živá vystoupení včetně dvouměsíční tour po Americe. Nicholls byl na dně a, jen pro představu, potom vyrukoval s fyzickým napadením. To byl konec hry.
Díky mnoha fanouškům, kteří chtěli svou skupinu zpět, byl Craig Nicholls odkázán na doktora Tonyho Attwooda, světovou jedničku v neurologii, který jeho stav vyhodnotil jako Aspergers syndrom. Doktor Attwood potvrdil, že Nicholls trpí formou autismu. Teď nastala nejtěžší část pro návrat Craiga Nichollse a skupiny.
Je fér říct, že se nikdo se skupinou nespojil v myšlence, že nikdy nebudou schopni znovu nahrávat a Nicholls nebude moci vést normální, zdravý život. Nicméně, s profesionální asistencí, Nicholls na svou léčbu reagoval dobře. Jeho předešlý, tolik zveřejňovaný, přísun marihuany a fast foodu je nyní věcí minulosti. Díky těmto životním změnám mohli The Vines vstoupit do malého nahrávacího studia v Sydney s australským producentem Waynem Connollym a nahrát soubor skladeb, které Nicholls napsal v záchvatu tvořivosti během předešlých několika měsíců. Výsledkem je třetí album "Vision Valley", které bylo v Anglii vydáno vydavatelstvím Heavenly/EMI 4. dubna 2006. Je to výkon, vidět The Vines opět v plné síle. Neměli co ztratit, protože našli znovu sami sebe na dně. Nejdůležitější vítězství je, že Craig Nicholls dokázal dokončit "Vision Valley". Není naplánována žádná tour. Je tu 13 skladeb, které nám jsou dávány jako rockový klenot, stejně jako předchozí skladby "Ride", "Factory", "Get Free", "Highly Evolved", "Winning Days" and "Outtathaway!". Tento nový soubor nabízí skvělý scatter-gun punk ("Gross out"), nádherný letní pop ("Vision Valley/Take me back") a psychedelický rock, který vyvrcholí vášnivým Floyd-esque "Spaceship".
Craig Nicholls
Opět jsem se pokoušela o překlad z ofic. webu a tentokrát se přiznávám bez mučení, že jsem pár věcem fakt nerozuměla, takže jsem byla donucena některé věty upravit tak, aby to dávalo smysl. Ale do faktů to nijak nezasáhlo.....

V jako Vendeta

9. února 2007 v 20:04 | Crowley... |  Filmy,seriály,anime
"Svoboda navždy!"
Futuristický příběh V jako Vendeta je zasazen do totalitní Británie a vypráví příběh jemné mladé dívky Evey, která je maskovaným mužem "V" zachráněna z nebezpečné situace, kdy jí šlo o život. Tento mistr boje a klamu je neobyčejně charismatický a snaží se podnítit ostatní spoluobčany, aby se vzbouřili proti tyranii a útlaku. Spolu s tím, jak Evey odkrývá tajemství původu "V", objevuje mnohé pravdy i o sobě, a stává se jeho spojencem v uskutečnění plánu vnést do společnosti plné násilí a korupce opět svobodu a spravedlnost.
Zdroj: www.kfilmu.net
Přiznám se bez mučení, že ze začátku se mi to moc nelíbilo...ale postupem děje jsem se do toho dostávala čím dál tím víc a musím uznat, že je to dokonale propracovaný film (co taky čekat od autorů Matrixe, že?) .....určitě s tím taky mělo co dělat obsazení hlavních rolí...Hugo Weaving jako "V" je naprosto dokonalý, i když za celý film ani jednou nevidíme pohnout jediný sval jeho obličeje, protože je neustále pod maskou....A Natalie Portman coby Evey podala také působivý výkon....tenhle film stojí rozhodně za podívání.....

Dogma

9. února 2007 v 19:49 | Crowley... |  Filmy,seriály,anime
Dva padlí andělé, Loki a Bartleby, kteří byli za trest vyhnáni na Zemi, objeví způsob, jak se dostat zpátky do Nebe. Jejich návrat by ale dokázal, že Bůh není neomylný, a to by znamenalo zkázu celého světa. Poslední nadějí lidstva je dívka Bethany, které přispěchají na pomoc dva neortodoxní prorokové, třináctý apoštol, vynechaný z Bible kvůli svojí barvě pleti, a bývalá múza, z níž se na zemi stala striptérka...
Zdroj: www.kfilmu.net
No osobně se mi tam nejvíc zamlouval Alan Rickman coby Hlas boží (Metatron) a největší překvapení filmu? .... asi Alanis Morissette jako představitelka Boha :-) .....

Terry Pratchett - biografie

9. února 2007 v 19:39 | Crowley... |  Literatura
Spisovatel Terry Pratchett se narodil roku 1948 v Beaconsfieldu v Anglii. Ještě ve škole stačil napsat krátkou povídku Hádova práce, která byla uveřejněna ve školním časopise a poté, v roce 1963, znovu v časopise Science Fantasy. Druhá uveřejněná práce se jmenovala Noční tvor a objevila se v časopise New Worlds v roce 1965.
Ještě v tomto roce také začal pracovat jako novinář a dělal vše, co žurnalistika nabízí, snad s výjimkou nedělních fotbalových zpráv. Podařilo se mu vyhnout se všem dobrodružným zaměstnáním, kterými je většina spisovatelů přinucena se živit, aby měla vůbec o čem psát. Pracoval například ve velice "obvyklém zaměstnání" tiskový mluvčí Společnosti atomových elektráren. V roce 1987 všeho nechal a vrhl se po hlavě do své spisovatelské kariéry.
Jeho první opravdová kniha s názvem Kobercové vyšla v roce 1971 a veřejností byla přijata více než příznivě. První Zeměplochu však napsal, až roku 1997, ale pokračuje s ní dodnes a jeho zeměplošská série čítá dnes neuvěřitelných 32 dílů. Mezi psaním příběhů Zeměplochy se soustředil Pratchett také na další knihy většinou sci-fi nebo fantasy charakteru. Příkladem jsou Odvrácená strana Slunce, Strata nebo Dobrá znamení.
Od roku 1998 je Pratchett držitelem řádu za zásluhy o Britské království za službu literatuře. Se sobě vlastní ironií to komentoval prohlášením ve smyslu "mám podezření, že službu literatuře prokážu, když se zdržím dalších pokusů nějakou napsat".
Autor dnes žije s manželkou a dcerou v anglickém Somersetu.
Zdroj:ankh.ic.cz

Nefalšovaná kočka - Terry Pratchett, Gray Jolliffe

9. února 2007 v 19:33 | Crowley... |  Literatura
Opravdové kočky nenosí obojky; někdy ovšem na sebe nechají navléci šatičky pro panenku, načež sedí s debilním výrazem v obličeji a pozorně sledují okolí, aby se nakonec jediným mocným skokem vyvlékly z kočárku, čepičky i zástěry najednou.
Opravdové kočky nejsou ani jednoznačně sebevědomé, ani jednoznačně neurotické. Jsou tak trochu obojí, úplně jako opravdoví lidé.
Opravdové kočky vám klidně snědí puding, drůbky, máslo a vůbec cokoliv, co necháte na stole, pokud nabydou dojmu, že jim to projde.
Zdroj: Oficiální text distributora
Máte doma kočku? Pak byste si tuhle knížku měli přečíst...zjistíte totiž jestli máte kočku nebo Opravdovou kočku....Dočetete se jaké jsou druhy koček...jaké je pro ně vhodné jméno...jak je krmit...vycvičit a vychovat...jak si takové kočky hrají...a vůbec vše co je o Opravdových kočkách potřeba vědět a samozřejmě s nezaměnitelným humorem Terryho Pratcheta .....

Dívčí hrob - Jeffery Deaver

4. února 2007 v 23:37 | Crowley... |  Literatura
Školní autobus vezoucí osm hluchoněmých školaček a jejich učitelky zastaví na kansaské silnici, aby se vyhnul děsivé autonehodě. Vzápětí však vyjde najevo, že zastavit byla osudová chyba. Venku totiž čekají tři nebezpeční vrazi a hluchoněmé dívky se stávají jejich rukojmími. Trestanci se uchýlí do opuštěné budovy bývalých jatek, odkud vznášejí požadavky a vyhrožují, že nebudou-li jejich podmínky splněny, zavraždí každou hodinu jednu dívku. Následuje dvanáctihodinové obléhání plné napětí, během něhož se dva geniální mozky - vůdce uprchlých vězňů a policejní šéf - utkají ve válce nervů. Muži zákona jsou si plně vědomi, že v případě jejich neúspěchu se mohou bývalá jatka až příliš snadno znovu proměnit na dům smrti - v jeden obrovský dívčí hrob…
Zdroj: oficiální text distributora
Jeffery Deaver
Jeffery Deaver se narodil na předměstí Chicaga v roce 1950. Jeho otec pracoval v reklamním odvětví a matka byla ženou v domácnosti. Jeff má starší sestru Julii, která je také spisovatelkou.
Svoji první knihu Jeffery napsal když mu bylo jedenáct a od té doby psát nepřestal. Zkoušel uspět s country písničkami, básněmi, až se dostal k thrillerům - nicméně i v předešlých odvětvích sklidil řadu ocenění. Během studií žurnalistiky na Univerzitě v Missourri publikoval v několika časopisech a později dopisoval i do New York Times a Wall Street Journal.
Novinařina však, jak se ukázalo, nedokázala Jeffa uspokojit, dal se tedy na studia práv na Fordhamské právnické škole, odkud si po pár letech odnesl diplom čestného absolventa a pracoval pro známou právnickou společnost na Wall Street. Právě v té době se plně ponořil do psaní beletrie. V roce 1990 sekl i s prací právníka a od té doby se věnuje jen psaní knih - na plný úvazek.
Do dnešního dne je autorem devatenácti novel, čtyřikrát byl nominován na Edgarovu cenu, na Anthonyho cenu a tříkrát obdržel Čtenářskou cenu Elleryho Queena za nejlepší krátkou povídku roku.
V roce 2001 se dostal ocenění v podobě Thumping Good Read Award za knihu Prázdné křeslo. Deaverovy knihy byly doposud přeloženy do 25-ti jazyků a pravidelně se objevují v první desítce na žebříčcích bestsellerů například v New York Times, London Times a Los Angeles Times
Filmového ztvárnění se dočkal Sběratel kostí ( hl.role Denzel Washington jako Lincoln Rhyme ) a Dívčí hrob - zfilmováno pod názvem Smrtelné ticho ( hl. role James Garleen a Marlen Matlin ).
Zdroj: jefferydeaver.ic.cz

Svoboda....

3. února 2007 v 19:37 | Crowley... |  Gotické obrázky
Jak přesné .....

Způsoby sebepoškozování....

2. února 2007 v 16:06 | Crowley... |  Poruchy
Sebepoškozování představuje chování bez vědomého a cíleného záměru zemřít, jehož důsledkem je poškození tělesné integrity. Přesná definice takového jednání je nesnadná a nemá charakter přesné klinické deskripce a klasifikace.
Sebepoškozování v klinickém slova smyslu představuje kategorii, která má sociální kontext a sociokulturní pozadí. Zacházení s lidským tělem je determinováno sociálními okolnostmi a rituály, které mají kulturní a sociální význam. Tyto okolnosti rozhodují o tom, které zásahy do lidského těla lze pokládat za konvenční normu (např. tetování nebo piercing) a které již mají charakter sebepoškozování v patologickém slova smyslu.

Budeme charakterizovat termíny, které se vyskytují v odborné literatuře a popisují patologické sebepoškozující chování. Je zřejmé, že sebepoškozující a suicidální chování se odlišuje, ale toto odlišení nebývá vždycky v klinické praxi snadné.

Automutilace (self-mutilation) představuje sebepoškození, kde nejčastější motivace vyplývá z psychotické poruchy a sebepoškození může mít symbolický význam. Příkladem je automutilace zaměřená proti části těla (např. ruce, genitáliím, očím, jazyku) symbolicky vyjadřující patologické pocity viny a sebepotrestání při těžké depresi. Bizarní automutilace se mohou vyskytnout u pacientů trpících schizofrenním onemocněním. Automutilace se může také vyskytnout jako vedlejší produkt neobvyklých sexuálních praktik sadomasochistického charakteru nebo u osob s poruchami osobnosti v zátěžových situacích, jako je např. trestní stíhání, pobyt ve vězení, nedobrovolná hospitalizace, a může mít účelový charakter.

Sebepoškozování (self-harm, self-injury, self-wounding) je termín, který je nejčastěji spojován s vědomým, záměrným, často opakovaným sebepoškozováním (sebezraňováním) bez vědomé suicidální motivace, v němž dochází k narušení tělesné integrity, bez závažného letálního dosahu. Nejčastěji jde o řezná poranění kůže, zápěstí, předloktí, hřbetů rukou, škrábance, vyřezávání znaků do kůže. K sebepoškození bývají používány ostré předměty, např. žiletka, sklo. Další formou sebepoškození je popálení, např. cigaretou nebo zapalovačem. Uváděné motivy pro sebepoškození jsou rozličné, nejčastěji uváděným motivem bývá pocit vzteku na sebe samého, úleva od napětí, někdy též přání zemřít. Sebepoškozování je považováno za jeden ze znaků narušené osobnosti, nejčastěji hraničního charakteru. Někteří autoři ovšem sebepoškozující chování koncipují spíše jako návykovou poruchu (addiction) než jako znak specifické poruchy osobnosti. Do okruhu sebepoškozování bývá zahrnováno i předávkování léky, které je opakováno a není u něj patrný přímý suicidální motiv. I když v sebepoškozujícím chování můžeme nalézt apel na okolí, nebývá snaha o získání pozornosti okolí jediným motivačním mechanismem.

Syndrom záměrného sebepoškozování (deliberate self-harm) představuje širší pojetí sebepoškozujícího chování, které je vydělené z kategorie suicidálních pokusů a zahrnuje sebepoškozování jako specifický patologický projev u poruch osobnosti (hraniční, histrionské, disociální, mnohočetné poruchy osobnosti), nebo u pacientů s poruchami příjmu potravy (zejména mentální bulimie) a pacientů závislých na návykových látkách.

Syndrom pořezávaného zápěstí (wrist-cutting, slashing) má charakter sebepoškozování, v němž dominuje pořezávání, typicky na zápěstí a předloktí, které nemá vědomý suicidální motiv. Popisuje se, že afektivní projevy, které provázejí sebepořezávání, mají specifickou dynamiku a průběh. Pacienti prožívají tenzi a dysforii. Sebepořezání vede k úlevě a k opakování tohoto jednání. Osoby, které se pořezávají, mají snahu proti tomuto jednání bojovat, ale při snaze ovládnout se prožívají napětí, dysforii a vztek, afektovou kombinaci, která vede k opakování sebepoškozujícího jednání.

Předávkování léky (self-poisoning, overdosing) představuje neindikované, nepřiměřené nebo nadměrné užití dávky léků bez zřetelného suicidálního úmyslu. Předávkování bývá často opakované. Může jít o léky, které byly pacientovi předepsány nebo které patří někomu z rodiny, ale i takové, které náhodně najde v domácí lékárničce.

Sebevraždy 3.část

1. února 2007 v 17:07 | Schwarz |  Poruchy
1.Prášky
2.Podřezání žil
3.Oběšení
4.Prostřelení hlavy
5.Skákání pod vlak

Sebevraždy 2.část + moje básnička

1. února 2007 v 16:45 | Schwarz |  Poruchy
Sebevraždy II.
Během let 2001-2005 si vzalo dobrovolně život 8 tisíc lidí, což je o 1 tisíc víc, než zemřelo lidí při autonehodách a sami víte, jak autonehody bývají stále řešené téma. Tak proč nejsou i sebevraždy ? Možná se to sem tam mihne ve zprávách, ale to ještě jenom, když se zabije nějaká celebrita. Tyto čísla by mohla být menší, stejně tak, jako se snižují počty mrtvých na silnicích, kdyby se jim začalo aspoň z poloviny věnovat, jako každému jinému problému. Ale toho se asi jen tak nedočkáme. To by se asi musela zabít celá Česká republika, aby si toho aspoň někdo všiml, že je mezi námi problém, který by se už měl začít víc řešit.
Dokonce máme i tak zvaný Mezinárodní den sebevražd … to se máme vážně čím chlubit. Jen tak pro zajímavost, je to Silvestr. Až 30 lidí si na tento den (který by měl být slavnostní) bere své životy.
Pak sem se také dočetla, že nejvíce lidí si bere životy na Semilsku (takže pokud tam bydlíte, tak rychle pryč J ) A nejméně na Opavsku, takže kdo trpí hlubokými depresemi, ať jde tam. Na Opavsku sem sice nebyla, ale musí to tam být hezký, když se tam nikdo nechce zabíjet …
Dále sem se dočetla něco o celkově celé Evropě. Evropská komise se asi jednou nudila, a tak si udělala jen takovou malou statistiku počtů sebevražd v Evropských zemích. Statistika vyšla přímo kalamitně, ale žádné výrazné boje proti sebevraždám sem nezaznamenala. Opět jen tak pro zajímavost. Až 58 tisíc lidí … Ale jak sem psala, na to aby se něco začalo dít, by musel vymřít minimálně jeden stát …
A jen tak pro zajímavost sem našla 7 nejvíce používanějších metod u sebevražd:
Rok 2005
 • Oběšení - 1005 osob
 • Otrávení - 152 osob
 • Zastřelení - 139 osob
 • Skok z výše - 117 osob
 • Ostrým předmětem - 49 osob
 • Skok pod auto či vlak - 42 osob
 • Utopení - 26 osob
No nic, udělejte si o tomto tématu obrázek sami. Mě osobně to velice mrzí, že máme tak vysoká čísla a nikdo s tím prostě nic nedělá. Ale s tím se hold budu muset smířit, prezidentkou se určitě nestanu abych aspoň mohla nějak zasáhnout a takového ubohého človíčka jako sem já těžko někdo bude poslouchat. Doufám, že nikdo z Vás kdo četl tenhle článek nemyslí na sebevraždu. A kdyby přece, tak se ještě předtím rozhlédněte jak je život zajímavý, neříkám krásný, to teda není, někdy je krutý až moc, ale někdy umí být i milý a za ty dny kdy je, stojí za to tu být. A navíc i když si to nemyslíte, vždycky tu je někdo, kdo vás má rád. A neříkejte že ne, je, ale musíte se pořádně rozhlédnout. Tak a nakonec tohle téma prozatím uzavírám mou básničkou, která mě napadla, v né moc veselý den.

Pokoj je studený, chladný či ledový
vyhasl v něm jeden život-život velmi mladý.
Rty-dřív krásně rudé
jsou nyní smrtí modré.
Oči-jenž životem plály
už dávno vyhasly.
Osoba kterou všichni znali, nebo si to aspoň mysleli
tu teď bezbranně leží a konečně má mír v duši.
Udělala to, nad čím už dlouho uvažovala,
ale vždycky jí k tomu chyběla odvaha.
S nikým o svých úvahách nemluvila,
neměla s kým, připadala si tak sama.
Kamarádi, rodina - všichni byli falešný,
to oni jí pomalu zabili !
Rodina všude říkala, jak moc jí má ráda
a přitom při každý příležitosti na ní jenom řvala.
Vždycky byla pro ně ta nejhorší, ať udělala co udělala,
pochvaly se od nich nikdy nedočkala.
Kamarádi ti se na ní ve škole smáli a vtipkovali,
ale při první příležitosti by jí kudlu do zad vrazili.
A proto pochopila, že na tomhle světě nemůže být šťastná,
že sebevražda je její jediná spása.
Teď už odvahu pevně uchopila do rukou
myšlenky na její poslední den jí vířily hlavou.
pak jí přišly na mysl prášky v lékárně
vstoupila do obývacího pokoje, přešla ke skříni a vzala je.
Vrátila se s nimi k sobě do pokoje
do dlaně nasypala si je.
Naposledy se živě nadechla
zaklonila hlavu a polkla.
Tělo se jí začalo po chvíli třást
poté ucítila lehký chlad.
Zavřela oči a lehla si
zavřela se i za ní brána do smrti …
Možná si říkáte, že jen srab řeší své problémy sebevraždou.
Možná to je fakt. Ale každý hold nemá na vybranou.
Proto neodsuzujte lidi, jenž si život vzali
oni třeba zrovna na vybranou neměli.
Neodsuzujte druhý za jejich hřích
nekruťte hlavou a neobracejte se k nim zády.
Lidé si neberou životy jen tak, obvykle je něco trápí
proto pokud to je ve vašich silách, zkuste jim místo odsuzování-raději pomoci …

Sebevraždy 1.část

1. února 2007 v 16:39 | Schwarz |  Poruchy
Sebevraždy …
Věčně žhavé téma ať už se jedná o x století před naším letopočtem nebo o nynější století. Většinou Vám při tomhle tématu zamrazí po zádech a nebo začnete nevěřícně kroutit hlavou a říkat si, jak někdo může být tak pitomý a vzít si život, vždyť tohle může udělat jenom srab, bla bla bla … Lidé kteří se chtějí zabít, hold něco trápí a už nemají sílu dál žít … A Vy, kteří je jenom odsuzujete místo toho aby jste je pochopili jim k tomu jenom dáváte větší důvod … je to jako by jste jim dali čerstvě nabroušený nůž, či recept na prášky a nebo zbrojní pas s bouchačkou …. Tyhle lidi potřebují naši pomoc a né naše odsuzování … A kdo ví, třeba dneska jste spokojeni se svým životem, ale může přijít jedna pitomá minuta a budete na tom stejném místě, kde jsou lidi, kterým se teď posmíváte a kroutíte nad nima hlavou …
Způsoby sebevraždy: (Hlavně to prosím neberte jako návod !!!)
1.Prášky …
Tohle se moc nedoporučuje … Každý organismus se hned brání proti škodlivým látkám.Prozvraceli by jste celou noc a ještě k tomu nic neměli … Mám kamarádku, která se snažila zabít antidepresivama, jak jsem psala zvracela celou noc a klepala se jak osika. A to měla ještě štěstí. Většinou Vás spíše chytnou křeče a to je taková bolest, že si to umíme jen málokdo představit. Je zde i hodně veliká šance, že tenhle typ sebevraždy přežijete. A když ne, tak u toho budete hodně dlouho trpět. Mnozí si představují, že usnou ve spánku a nic je nebude bolet, ale to je lež jak věž. Bude Vás to bolet a to sakramentsky dost …
2.Podřezání žil …
Tohle není zase tak marný, ale žádná procházka růžovým sadem to teda nebude. Je potřeba hodně energie, abyste řízli hluboko do tříselní nebo hrdelní tepny.Pokud si chcete řezat v zápěstí, řežte podél modré žíly na spodu vašeho zápěstí, ale dostatečně hluboko abyste odkryli tepnu vespod. A největší úspěšností dosáhnete, když si s žiletkou zalezete do krásně teplé vody, teplem se Vaše krev rychle rozproudí. Ale i tak budete čekat ve vaně dost dlouho na to aby jste si uvědomili a cítili tu pekelně bolavou bolest …
3.Skákání z výšky …
A tak docela dobrá metoda, pokuď netrpíte chronickou hrůzou z výšek. Vyšplháte si v poklídku na nějakou tu Vámi očíhlou vysokou budovu. Budete si připadat jak King, páč Vám bude ležet celý svět u nohou. Všechny starosti a povinnosti atd. jste nechali tam dole, sem k Vám nahoru už nemůžou. No jo, ale jak to bude, až poletíte střemhlav dolů ? jaký budou vaše myšlenky ? Bude to bolet ? jistě, že ne, pokuď ovšem jste si vážně vybrali vysokou budovu. Nesmí to být 4 poschoďová budova, páč z tý se to dá krásně přežít. A vlastně i ze 7 patra se dá přežít. Znala sem jednoho kluka, který si vesele vyskočil ze 7 patra a ejhle ono mu to nějak nevyšlo a teď si živý a zdravý běhá po světě. Takže tohle bych taky nedoporučovala, náhoda je blbec a vy zrovna můžete přežít …
4. Oběšení …
No pokuď máte dost odvahy, tak jen hurá do toho. Ale není to vskutku příjemné. Musíte si sehnat místo, provoz a nějakou tu židličku, pak musíte otestovat, zda ten provaz je dost pevný, zda ten rám, či větev nepraskne pod Vaší váhou atd. Jak vidíte, je s tím hodně práce už na začátku. Nejlepší by bylo kdyby jste si zlomili vaz, ale to se jen málo komu povede. A když se Vám to nepovede musíte dát pozor aby Vás nikdo nenašel, dokuď nebudete "hotový". Pokuď Vás někdo najde, tak se hlavně připravte na výprask (ať je Vám klidně 100 let) a taky na následky. Jelikož Váš mozek byl chvíli bez kyslíku a krve, tak to jistě ponese ne moc příjemné následky …
5. Utopení …
No tak pokuď chcete vypadat jako šmoula, tak tohle je dobrá cesta jak se jí stát. Po utonutí jste modrý a podivně nafouklý, ale to si jistě každý z Vás uvědomuje. Navíc s tím taky není zrovna málo práce. Musíte si sehnat ideální rybníček, který nevypustí zrovna v tý době, kdy Vy se budete pokoušet ukončit svůj život. Musíte si sehnat nějaký těžký předmět, který Vás udrží pod vodou aniž by jste vyplavali. A mezi námi, táhnout ho až z domova, to asi nebude velká legrace. A opět, budete muset čekat minimálně 5 minut, než se nadobro ponoříte do stínů Smrti a těch 5 minut nebude zrovna nejveselejších …
6. Prostřelení hlavy …
Pokuď nevlastníte nějakou zbraň, tak tahle možnost je pro Vás bohužel na 100% vyloučena, páč bez ní to nejde. Pokuď jste dobrými střelci, tak gratuluji, je to asi tak řekněme nejméně bolestivé, ovšem pokuď se vážně trefíte kam máte. Pokuď ne, může trvat hodiny než umřete na vykrvácení. Což Vás za ty hodiny může někdo objevit a vy si v klídku přežijete, nebyli by jste první kdo by přežil průstřel hlavy a ani poslední. Opět zde musíte počítat s tím, že jestli přežijete, ponesete dost možná následky na Vašem mozku …
7. Skákání pod vlak …
No, tak jestli jste dobrý skokan, tak blahopřeji, úspěch máte na 99% zajištěn. Ovšem pokuď nejste, tak bych se do takovýhlech akcí nepouštěla. Musíte čekat než vlak přijede, nejlépe někde v křoví aby si Vás nevšiml strojvedoucí a nezabrzdil Vám před nosem. Navíc, jestli skáčete špatně, tak se může stát, že Vám to "jenom" přejede nohy a díky pečlivým lidem ve vlaku přežijete a budete nadosmrti tam, kde nechce skončit asi nikdo, a to na vozíčku. Takže tohle, i když je to dost známý způsob sebevraždy také není nijak moc spolehlivý a hlavně bezbolestný, kord když to přežijete ….
8. Elektrický proud …
Nezabívejte se radši vůbec napětím 110 nebo 240V je to strašně málo... Použijte vedení vysokého napětí a stoupněte si naboso na vodou zamokřené území, nejlepší je, pokud dráha proudu vede skrz vaší hlavu nebo srdce, jinak si můžete způsobit "jen" vážné popáleniny. Někdy stejně tak hrozí ochrnutí, amputované údy atd. Což mi přijde dost rizikové, tak bych se o tento druh sebevraždy ani nepokoušela …
9.Vzduch v žilách …
Podle prof. Y. Kenise je tento druh sebevraždy extrémně obtížný a celkem nemožný. Jediné, čeho dosáhnete jsou vážné následky, jako je ochrnutí nebo trvalé poškození mozku. Takže bych ho být Vámi, taky zamítla … Ale jen tak pro zajímavost: Pokud někoho chcete zabít vzduchem v žilách, musíte mu rychle za sebou vpíchnout asi 100 - 200 ml vzduchu. Musíte vyplnit celé srdce během okamžiku. Což vy nikoho jistě zabíjet nechcete, doufám …
10.Upálení …
Je to velmi bolestivý způsob. Jeden z nejkrutějších způsobů sebevraždy a převážně protestní typ.Pokud ale přežijete, budete mít po celý zbytek života znetvořené celé tělo. Nic jiného snad dodávat nemusím …
-Tak nejsou všechny, ale asi jsou tak nejhlavnější … a některé dost zajímavé … Ale hlavně BOLESTIVÉ ! takže ani nemyslete na to, že něco z toho vyzkoušíte ! …